play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Náš projekt v Nadácii Tesco najlepší!

Projekt SOŠ drevárskej Topoľčany zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal podporu 1300 €.

Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany už niekoľko rokov  šíri myšlienku potreby opätovného návratu k tradičným remeslám na Slovensku.

Našim cieľom je priamo v materských školách podporiť záujem detí  o štúdium z oblastí tradičných remesiel a to stolár, tesár, čalúnnik, v ktorých sa môžu zdokonaliť v našej škole. Chceme podnietiť žiakov MŠ a ich rodičov, aby pri rozhodovaní o budúcnosti preferovali možnosť uplatnenia detí na trhu práce.

Výstupom nášho projektu - Poznajte remeslá - bude nadobúdanie manuálnych zručností detí a spoznávanie remesiel, ktoré stále žijú. Očakávame zlepšenie osobného vzťahu žiakov
k remeslám a manuálnej práci, rozvíjanie a tvorbu základov pracovných návykov. Veríme, že v žiakoch zanecháme radosť z diela vyrobeného vlastnými rukami, rozvoj estetického cítenia.

Súčasťou prezentácií v materských školách budú aj zaujímavé aktivity a hry spojené s remeslami, praktické ukážky remesiel priamo pred očami detí a samotné vyskúšanie si remesiel.

projekt tesco