play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Naši žiaci navštívili OSWIENČIM

Žiaci SOŠ drevárskej v Topoľčanoch opäť navštívili koncentračný tábor v Poľsku. Ich učitelia pravidelne podľa plánu školy organizujú túto exkurziu, aby sa žiaci na vlastné oči presvedčili o hrôzach, ktoré na nevinných ľuďoch páchali fašisti. A keďže aj v súčasnej dobe vidíme, že neonacizmus a fašizmus nevymreli, že táto hrozba je tu neustále, je potrebné o tom hovoriť. A nielen hovoriť. Je dôležité, aby maldí ľudia videli, že ľudské zlo a nenávisť nemajú hranice.

oswiecim

oswiecim1   oswiecim2