play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň Zeme 2022

Pri príležitosti Dňa Zeme, už tradične, naši žiaci zveľadili prostredie, v ktorom sa v čase vyučovania pohybujú a opäť dokázali, že tvorba a ochrana životného prostredia k ich profesijnému zameraniu jednoducho patrí. Spolu so všetkými zamestnanci školy vyčistili a skrášlili celý areál školy vyzbieraním papierového, plastového, drevného a kovového odpadu, vyhrabaním trávnikov a ostrihaním kríkov. Odpad bol separovaný do niekoľkých kontajnerov. Samozrejme, pri práci si užili aj veľa zábavy. Na záver akcie si všetci zúčastnení pochutili na výbornom guláši, ktorý pripravili naši zamestnanci, bol odmenou za dobre vykonanú prácu.

DJI 0156 DJI 0167

DJI 0172 DJI 0179

DJI 0181 DJI 0194