play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Petangový turnaj na našom ihrisku

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Topoľčanoch usporiadala 18. septembra 4. ročník petangového turnaja seniorov okresu Topoľčany. Premiérovo sa konal na našom novom multifunkčnom ihrisku, kde 32 súťažiacich našlo podmienky, s ktorými vyslovili veľkú spokojnosť. Po súbojoch v základných skupinách najlepší dvaja z každej postupovali do záverečnej časti, kde bojovali vyraďovacím spôsobom o víťaza.

Poradie mužov: 1. Tureček, 2. Klačanský (obaja Solčany), 3. Režo (Prašice). Poradie žien: 1. Patáková (Topoľčany), 2. Detková (Závada), 3. Klačanská (Solčany).

petang