play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Drevárske dosky 2019

Dňa 11. decembra 2019 sa konal  už štvrtý ročník dňa otvorených dverí pod názvom Drevárske dosky 2019. Tento  výnimočný deň sa stáva  tradíciou Strednej odbornej školy drevárskej.  Na príprave sa podieľali učitelia a študenti, ktorí docielili bezchybný priebeh, skvelý program a príjemnú predvianočnú atmosféru. Navštívilo nás mnoho žiakov zo základných škôl, ktorí mali možnosť bližšie sa zoznámiť s jednotlivými učebnými a študijnými odbormi, tiež s prostredím školy a pedagógmi. Predstavil sa nový odbor technik drevostavieb, ktorý sa  bude otvárať v našej škole v školskom roku 2020/2021. Súčasťou Drevárskych dosiek býva každoročná tradícia oceňovania najlepších študentov  Drevárskymi doskami v jednotlivých odboroch a v kategórii najproduktívnejší študent. Svojou účasťou nás poctili také osobnosti ako dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., Ing. Nadežda Langová z katedry nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene, riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene Ing. Pavel Laššák, pani primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová, pani riaditeľka ZŠ Tribečská, zástupcovia ZŠ Bošany a taktiež podporovatelia SOŠ drevárskej a zástupcovia drevárskych firiem EUROPLAC a DECODOM.  Dovidenia o rok!

dosky15

dosky8

dosky9dosky11

dosky12dosky13

dosky14

Ďalšie fotky budú ešte doplnené.