play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Používame AutoCAD

Aby absolventi našej školy mali čo najlepšie uplatnenie po štúdiu, prešli sme na celosvetovo používaný softvér na kreslenie výkresov: AutoCAD. Tento softvér budú využívať naši žiaci na kreslenie výkresovej dokumentácie v 2D alebo aj 3D priestore na hodinách: konštrukčné cvičenia, programovanie CNC strojov, technická dokumentácia, konštrukcia, navrhovanie... Získané zručnosti v programe AutoCAD vedia absolventi zužitkovať na kreslenie drevárskych výkresov, ale aj v iných odboroch ako sú strojárstvo, stavebníctvo a ďalšie... Žiaci našej školy majú možnosť si tento softvér počas štúdia nainštalovať aj doma.

autocad1