play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Maturanti sa lúčili...

Piatok 12. máj patril rozlúčke našich maturantov so školou.  Ani sa nechce veriť, že štyri roky ubehli tak rýchlo od prvého zvonenia v škole, no než zaznelo to posledné, tak si IV.A a IV.B ešte zmerali sily vo futbalovom zápase. Fandila celá škola, čo ešte umocnilo celkovú atmosféru.  Naši štvrtáci sa totiž počas štúdia veľmi aktívne zúčastňovali všetkých športových súťaží. V tomto poslednom priateľskom súperení už výsledok nebol rozhodujúci. A... nastala slávnostná chvíľa rozlúčky, príhovory a odovzdanie kvetov učiteľom, majstrom a všetkým zamestnancom školy, posledné ďakujem. Krásne oblečení prežívali tieto chvíle plní radosti, možno s trochou nostalgie a smútku. Do života si však odnášajú nielen nadobudnuté vedomosti, ale aj mnoho krásnych zážitkov zo študentského života, na ktoré budú radi spomínať.

Milí maturanti, o týždeň pristúpite k maturitnému stolu, aby ste úspešne zdolali skúšku dospelosti a začali novú etapu v živote. Prajeme Vám šťastnú ruku pri výbere otázok a zdravie, šťastie aj v nasledujúcom živote. Držíme Vám palce!

rozlucka1

 

rozlucka

tablo4A

tablo4B

rozlucka2