play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Podporujeme finančnú gramotnosť mladých

Svoje poznatky poskytla OTP ready nadácia – Nadácia pre finančné vzdelávanie mladých

 

OTP READY Nadácia je nadáciou OTP Banky Slovensko pre finančné vzdelávanie mladých. Nadácia bola založená v apríli 2015. OTP READY Nadácia reflektuje na otázky spoločnosti v oblasti finančného vzdelávania mladých. Veríme, že finančná gramotnosť a správne rozhodnutia v oblasti financií sú pre budúcnosť mladej generácie veľmi dôležité.

Stotožnili sme sa s poslaním nadácie, pretože aj my chceme finančne vzdelanú a zodpovednú mladú generáciu. Veríme, že finančná gramotnosť pomôže mladým ľudom viesť úspešný život v 21. storočí.

Cieľom  bolo  žiakom priblížiť dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti ako aj
z manažmentu. Jednoduchou a hravou formou im objasnili systém narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť aktuálne aj v budúcnosti, a ako robiť správne finančné rozhodnutia.

Prednášok sa zúčastnili 16. a 17.januára 2018 žiaci končiacich ročníkov našej školy.

financna gramotnost2

financna gramotnost1