play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Náš 50-ročný jubilant

Vek človeka často zohráva dôležitú rolu v niektorých životných situáciách. Napriek tomu vek nad 50 rokov nie je hendikep. Títo ľudia majú vybudované pracovné návyky, rešpektujú rozhodnutia nadriadených, sú prispôsobiví a k prípadným zmenám pristupujú s rozvahou. Takýmto človekom je aj náš kolega a priateľ, Matúš Bajzík. Vážime si jeho prácu, jeho priateľstvo a jeho postoj k životu. Pri dožití sa jeho životného jubilea mu prajeme len to najkrajšie, čo život môže dať.  Nech slza bolesti mu tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa  mu chrbtom otáča.  Nech len zdravie, šťastie a láska sú súčasťou jeho života, nech Pán splní všetky jeho priania a je jeho istota.

Všetko najlepšie k narodeninám praje celý kolektív SOŠ drevárskej Topoľčany

bajzik