play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Valentínska pošta v prvý pôstny deň

Členovia Študentského parlamentu SOŠ drevárskej pripravili v tomto školskom roku Valentínsku poštu. Každý kto chcel potešiť pozdravom, prianím, vyznaním svojich spolužiakov a učiteľov, mohol vhodiť do pripravenej schránky list z lásky. Veríme, že všetci obdarovaní boli milo prekvapení.

val1  val3 val5

val2 val4

val6