play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Rozlúčka s kolegyňami

Znie to až neuveriteľne, ale dve naše blonďavé kolegyne sa dostali do dôchodkového veku. 30.jún 2021 bol teda pre nás všetkých zamestnancov nielen radostný deň, keď sme rozdali vysvedčenia po tomto zvláštnom pandemickom roku, ale smutný zároveň, lebo sme museli prijať  fakt, že sa naša Katka  (Bálešová) a Martulka (Kačinová) rozhodli zanechať školské povinnosti a nastúpiť na dôchodok. S úctou a láskou sme prijali ich pozvanie na spoločné posedenie a strávili sme príjemné chvíle popretkávané rozhovormi a spomínaním. Obe sú pre nás veľmi vzácne. Venovali našej škole a ľudom v nej veľa rokov života a zanechali v nás nezmazateľnú stopu. Určite sa spolu so zástupom mladých ľudí, ktorí prešli ich rukami, zhodneme na tom, že boli a sú láskavé, ľudské, dobrosrdečné, veselé, prísne a navždy zapamätateľné.

Za všetko, čo obe pre našu školu urobili im patrí veľká vďaka. Zo srdca im všetci prajeme predovšetkým veľa zdravia, aby si ten dôchodok užili čo najkrajšie a najdlhšie, veľa šťastia, Božieho požehnania, veľa rodinnej pohody a radosti.

kacinova balesova