play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Preventívne prednášky s príslušníkom mestskej polície

V mesiacoch január a  február  prebiehajú v našej škole preventívne prednášky. Prednášky vedie PhDr. Juraj Krajči, koordinátor prevencie z Mestskej polície v Topoľčanoch.

Dňa 30. januára 2023 bola realizovaná prednáška pre žiakov prvých ročníkov zameraná na právne vedomie, venoval sa téme porušovania zákonov. Upozornil na niektoré sociálno-patologické javy a informoval o sankciách.

Dňa 31. januára 2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému: Nelátkove závislostí ako napríklad závislosť od alkoholu, internetu, sociálnych sietí... Zúčastnili sa jej žiaci druhých ročníkov.

V dňoch 2. a 7. februára 2023 sa v našej škole uskutoční prednáška spojená s besedou na tému: Obchodovanie s ľuďmi, určená pre tretie ročníky. Obchodovanie s ľuďmi je zločin, pri ktorom je človek klamstvom alebo podvodom a pod zámienkou dobre platenej práce zlákaný, prepravený na iné miesto, zastrašovaný, vydieraný, alebo násilím zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku pre obchodníka.

prednaskaMsP

 

prednaskaMsP1