play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže "Predstavte nám tradičné Vianoce"

Stredná odborná škola drevárska s cieľom inšpirovať a rozvíjať výtvarnú tvorivosť žiakov cez aktívne výtvarné činnosti, podporiť ich výtvarné vyjadrenie fantazijných predstáv s dôrazom na využitie viacerých materiálov do jedného diela vyhlásila súťaž :“Predstavte nám tradičné Vianoce.“

Na základe hodnotenia komisie sa víťazkou stala žiačka šiesteho ročníka ZŠ Kovarce Stella Lavová. Žiaci maturitného ročníka uskutočnili výzdobu víťaznej triedy a prostredníctvom riaditeľky školy odovzdali víťazke vecné dary.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme príjemné Vianoce.

kovarce1

kovarce2

kovarce3

kovarce4