play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Úspešne sme sa zúčastnili Mladého tvorcu 2018

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo 26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018. Výstava, ktorej hlavným cieľom je propogácia stredoškolského odborného vzdelávania, sa konala 26. - 27. apríla na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Naša škola sa už tradične do nej zapojila. Súčasťou výstavy bolo aj odovzdávanie cien ministra hospodárstva a partnerov podujatia v dvoch súťažiach.

Prvou bola súťaž o Cenu Ministerstva hospodárstva SR za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017.

Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, systému duálneho vzdelávania otvárajú priestor pre podporu stredných odborných škôl zo strany zamestnávateľov. Ministerstvo hospodárstva SR ocenilo najlepšiu spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľskou sférou.

Ocenenie si prevzali zástupcovia týchto stredných odborných škôl:

1. miesto - Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom,

2. miesto - Stredná odborná škola technická Vráble,

3. miesto - Stredná odborná škola drevárska Topoľčany.

Druhé ocenenie bolo možné získať v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť" za výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Aj keď sa nám nepodarilo získať uvedené ocenenie, prezentovali sme sa úspešne, nakoľko naša žiačka Radka Balážiová (na predposlednej snímke) získala za svoj výrobok" Nástenný vešiak" ocenenie odborného časopisu "Drevársky magazín", odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby.

mladytvorca diplom

mladytvorca1

mladytvorca2

mladytvorca3

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo 26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018. Výstava, ktorej hlavným cieľom je propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, sa konala 26. – 27. apríla na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Naša škola sa už tradične do nej zapojila.

Súčasťou výstavy bolo aj odovzdanie cien ministra hospodárstva a partnerov podujatia v dvoch súťažiach.

Prvou bola súťaž o Cenu Ministerstva hospodárstva SR za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017. 

Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, systému duálneho vzdelávania otvárajú priestor pre podporu stredných odborných škôl zo strany zamestnávateľov. Ministerstvo hospodárstva SR ocenilo najlepšiu spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľskou sférou. Ocenenie si prevzali zástupcovia stredných odborných škôl

1.miesto – Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom,

2.miesto – Stredná odborná škola technická Vráble,

3.miesto – Stredná odborná škola drevárska Topoľčany.

Druhé ocenenie bolo možné získať v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť" za výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Aj keď sa nám nepodarilo získať uvedené ocenenie, prezentovali sme sa úspešne, nakoľko naša žiačka Radka Balážiová  získala za svoj výrobok" Nástenný vešiak" ocenenie odborného časopisu "Drevársky magazín", odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby.