play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mikuláš v škole aj v meste

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto zavítal do našej školy  6. decembra Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertmi.  Svojou prítomnosťou spestrili žiakom vyučovanie, pričom ich obdarovali cukríkmi. Zo školy sa premiestnili na námestie a celou cestou  obdarovávali okoloidúcich  balíčkami a drobnými sladkosťami. Vonku bolo chladno, ale aj napriek tomu sa ľudia  pri pohľade na  mikulášsku skupinu  usmievali, zastavovali, a fotili si ich. Najšťastnejšie pri obdarovávaní  však boli očká  malých detí. Niektoré sa síce pri pohľade na čerta rozplakali, ale plač rýchlo prešiel,  keď ich anjeli obdarovali. Chladné počasie už začala pociťovať aj mikulášska skupina, tak sa išli zohriať do najbližšej cukrárne čajom a posilniť zákuskom. Drobnou sladkosťou obdarovali aj práve prítomných návštevníkov cukrárne. Jedným z nich  bol aj pán Prostredný, ktorého  skupina mladých ľudí natoľko nadchla, že všetko, čo skonzumovali za nich zaplatil.  Za toto gesto mu  aj touto cestou vyslovujeme veľké ĎAKUJEM. Bol nadšený z toho, že sa mladí ľudia vracajú k tradíciám. Zaspomínal si,  ako  kedysi Mikuláš chodil z domu do domu, ako sa  na to všetci tešili.

Zohriati, posilnení a hlavne milo prekvapení srdečnosťou a láskavosťou dovtedy neznámeho pána sa vrátila mikulášska skupina šťastná a spokojná späť do školy.

mikulas