play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ 2017/2018

Dňa 1.3.2018 sa o 8-mej hodine v učebni č. 2   začalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Celkom sa do SOČ-ky zapojilo 15 študentov, ktorí mali práce zamerané na oblasť problematiky voľného času, informatiky, ekonomiky a riadenia, tvorby učebných pomôcok a na oblasť histórie, filozofie a právnych vied.

Študenti prejavili záujem o jednotlivé odbory a z ich správania bolo zrejmé, že sa ozaj venujú aj iným veciam, ktoré síce súvisia so školou, ale na druhej strane sa snažia prehlbovať svoje vedomosti a rozširovať obzor poznania. Mohli sme byť svedkami prezentovania návrhu povrchových úprav skriňového nábytku, práce s 3D tlačiarňou, videli sme malé domáce zvieratká, o ktoré bol medzi študentmi veľký záujem, tvorbu www stránok cez históriu obce Bojná, až po založenie firmy. Výsledky jednotlivých odborov sú zverejnené nižšie. Práca Lenky Turečkovej bola odporučená do krajského kola, nakoľko spĺňala všetky podmienky pre postup. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme.

 

Vyhodnotenie školského kola SOČ

v Školskom roku 2017/2018

KONANÉHO DŇA 01. 03. 2018

01 – problematika voľného času

1. miesto:                      ROMAN LACIKA                          II.C    

2. miesto:                      RENÉ ADAMKOVIČ                    I.A

                                      KRISTIÁN KYSELICA                I.A

11 – Informatika

1. miesto:                      MARTIN TURAJ                           III.A  

2. miesto:                      ERIK MATEJOV                           II.A

3. miesto:                      PAVOL FARKAŠ                           III.A

 

13 ­– História, filozofia, právne vedy

1. miesto:                      KARIN RAVINGEROVÁ             I.C     

 

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. miesto:                      RÓBERT ŠIŠKA                            IV.C  

2. miesto:                      PETER ŠTEFANKOVIČ              IV.C

3. miesto:                      MARTIN PERNIŠ                          IV.C

 

15 – Ekonomika a riadenie

1. miesto:                      LENKA TUREČKOVÁ                 I.C     

2. miesto:                      ROMANA CABAJOVÁ                 I.C

 

Cena sympatie žiakov za naj prácu :

            ROMAN LACIKA                          II.C

 

soc turecekova

Lenka Turečková víťazka v kategórii ekonomika a riadenie a postupujúca do krajského kola.

 

soc lacika

Roman Lacika bol najlepší v kategórii problematiky voľného času a získal aj cenu sympatie žiakov.

 

soc siskasoc turajsoc ravingerova

Víťazi ďalších kategórií - zľava: Róbert Šiška, Martin Turaj a Karin Ravingerová.

 

soc ucastnici

Spoločná snímka žiakov zúčastnených v školskom kole stredoškolskej odbornej činnosti.