play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Duchonka bude rásť s nami

Na základe pozvania žiakov z Obchodnej akadémie v Topoľčanoch, ktorí sa venujú cestovnému ruchu v rámci voliteľného predmetu, sme sa 19.10.2023 zúčastnili krásnej akcie, pri ktorej sme zasadili nové brezy v areáli ATC Duchonka. Pozvanie prijali aj žiaci z SOŠ obchodu a služieb a naši tretiaci z III.B. Deň sme začali na Obecnom úrade v Prašiciach, kde nás privítala pani starostka, následne sme pokračovali príbehom pána M. Slezáka, ktorý je hlavou tejto akcie. Zaujalo nás rozprávanie pánov lesníkov a ich pohľad na potrebu zachovania ekosystému krajiny. Potom sme sa presunuli na Duchonku a priložili ruku k dielu. Veríme, že po rokoch, keď sa sem opäť vrátime, už budú brezy nielen krášliť kemping, ale tiež poskytovať príjemný tieň na oddych. Ďakujeme, že nás pani Ing. Fodorová vzala na túto krásnu akciu.

stromceky duchonka

stromceky duchonka1

 stromceky duchonka4

stromceky duchonka2