play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Jubileum našej Majky

Po mnohých pracovných povinnostiach, ktoré sme museli tento týždeň absolvovať, sme mali tú česť byť na milej oslave významného jubilea našej drahej, skvelej a nenahraditeľnej kolegynky, našej Majky Mikulášovej.

Všetci sme sa zhodli na tom, že si nesmierne vážime jej ľudské cítenie a osobné vlastnosti, pre ktoré ju  máme radi. Jej  prácu si cení nielen vedenie školy, ale aj kolegovia, medzi ktorými sa zapísala ako schopná, múdra a obetavá kolegyňa.

Pani zástupkyňa  v mene všetkých poďakovala za jej snaženie pri plnení pracovných povinností, za to, že je v práci vždy precízna a priateľská, že je stále mladá duchom a plná energie.

Majka naša, želáme Ti pevné zdravie, veľa radosti z vnúčika, pohody, lásky, úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Buď taká, aká si. Máme ťa veľmi radi!

mikulasova1 mikulasova2