play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školenie finančnej gramotnosti - reakcia na potreby praktického života

Kým väčšina Slovákov už viac neskrýva svoje peniaze pod matracom, mnohí z nich majú stále problém s lúštením finančného slovníka a robením kvalifikovaných rozhodnutí pri výbere bankových produktov.

Lepšia finančná gramotnosť totiž neznamená nižší počet klientov s riskantným finančným správaním. Zlepšovanie finančnej gramotnosti je aj našim dlhodobým projektom, a preto každoročne zabezpečíme študentom školenie finančnej gramotnosti.

Tak ako roky predtým, aj tento raz sme sa rozhodli využiť vzdelávanie prostredníctvom Nadácie OTP banky - OTP ready, ktoré má u študentov vždy dobrú odozvu. Školenia sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov, ktorí opäť so školením vyslovili spokojnosť. Obom lektorkám za ich prínosné aktivity vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.

financna1

financna2