play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 27.10.2023 sa v našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov. Súťažiaci postupne absolvovali gramatické testy, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a komunikáciu. Víťazom sa stal Nikolas Buday zo 4.A ktorému srdečne blahoželáme.

 Výsledky anglickej olympiády


1. Nikolas Buday (4.A) 36b.
2. Michal Turaj (1.B) 29b.
3. Kristián Beňuška (2.B) 28b.
4. Adrián Lupták (2.A) 25b.
5. Adam Pavlovič (2.A) 25b.

 

olympiada2 anjolympiada anj
olympiada1 anj