play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Pocit víťazstva si vychutnali štyri triedy

Aj v tomto školskom roku telocvikári našej školy pokračovali v organizovaní športových líg medzi jednotlivými triedami. Po ich skončení ponúkame na záver malý prehľad (celkové vyhodnotenie).

Súťažilo sa v šiestich druhoch športu – futsal, florbal, stolný tenis, nohejbal, volejbal a basketbal. Jednotlivé ligy prebiehali dlhodobou formou. Podľa počtu prihlásených družstiev trvali počas troch týždňov až jedného mesiaca. Jednotlivé zápasy – až na finálový turnaj futsalovej ligy – prebiehali vždy cez veľkú prestávku a boli u žiakov v značnej obľube. Najmä súperenia v populárnejších športoch ako futsal či florbal mali aj výraznú divácku kulisu.

Z desiatich tried sa najviac tried sa zapojilo do florbalovej ligy – až deväť, najmenej do basketbalovej – iba tri. Najviac družstiev súťažilo v stolnom tenise – trinásť, najmenej v basketbal – štyri (chcela hrať aj IV.B, ale už by nestihli po maturite súťaž dohrať). Do všetkých šiestich súťaží sa zapojili tri triedy II.A, II.B a III.B, najmenej – iba do jednej IV.A. Výnimočná bola najmä II.B, ktorá okrem futsalu vo všetkých ostatných športoch mala vždy po dve družstvá. Z jednotlivcov najviac žiakov využila III.B - až 19, najmenej IV.A – iba 2. Celkový súčet hráčov zapojených do jednotlivých súťaží mala najvyšší II.B s počtom 55 – vo futsale hrali 8 žiaci, vo florbale 13, v stolnom tenise 5, v nohejbale 8, vo volejbale 12, v basketbale 9. Z jednotlivcov sa do všetkých šiestich športov zapojili Denis Polakovič a Erik Pingyak, obaja z II.B.

 

Tabuľka č. 1 - športy: počty štartujúcich a zápasov 

počet tried družstiev hráčov zápasov
futsal 7 7 54 18
florbal 9 9 60 18
stolný tenis 8 13 38 23
nohejbal 6 8 33 18
volejbal 5 6 39 13
basketbal 3 4 16 8
spolu 240 98

 

Tabuľka 2 – triedy: počty zúčastnených jednotlivcov, celková účasť hráčov a účasť v jednotlivých športoch

počet jednotlivcov súčet hráčov spolu účasť v športoch
I.A 10 23 4 športy - futsal, florbal, stolný tenis, nohejbal
I.B 11 21 3 športy - futsal, florbal, nohejbal
I.D 4 5 2 športy - florbal, stolný tenis
II.A 15 33 6 športov - všetky
II.B 18 55 6 športov - všetky
III.A 13 24 4 športy - futsal, florbal, stolný tenis, volejbal
III.B 19 47 6 športov - všetky
III.D 5 7 2 športy - florbal, stolný tenis
IV.A 2 2 1 šport - stolný tenis
IV.B 12 23 4 športy - futsal, florbal, nohejbal, volejbal
spolu 109 žiakov 240 hráčov

 

Z prvenstva v niektorej z líg sa tešili štyri triedy – po dve súťaže vyhrali II.B (futsal a volejbal) a IV.B (florbal a nohejbal), jednu II.A (stolný tenis) a III.B (basketbal). Celkovo bola najlepšia II.B, ktorá okrem 2 prvých, získala 3 druhé a 5 tretích miest. Z ich jedenástich súťažiacich družstiev teda desať vybojovalo medailové umiestnenie. Iba druhé družstvo vo florbale sa nedostalo medzi najlepších, keď vypadlo vo štvrťfinále. Najúspešnejšie „dvojumiestnenie“ dosiahli vo volejbale, kde vybojovali prvé a tretie miesto. V ďalších troch športoch – stolný tenis, nohejbal a basketbal – skončili druhí a tretí. Vo futsale vyhrali a najmenej sa im darilo vo florbale, kde obsadili „len“ tretie miesto.

Druhá najúspešnejšia bola IV.B s 2 prvými a 1 tretím miestom. Na pomyselný „bronzový stupienok“ sa dostala III.B s 1 prvým a 2 druhými miestami. Štvrtou v poradí bola II.A s 1 prvým miestom. Päticu tried, ktoré sa dokázali dostať medzi medailistov v jednotlivých súťažiach, uzatvára I.B s 1 druhým miestom. Medzi hodnotenými aspoň za semifinálovú účasť je ešte III.A s 2 štvrtými a I.A s 1 štvrtým miestom.

sport triedy

sport2B

Najlepšiu triedu v športových súťažiach II.B v jednotlivých športoch reprezentovali - zadný rad zľava: Jindřich Říčny, Michal Kučerka, Richard Kučerka, Samuel Bursa, Damián Bačka, Dominik Kubaliak, Jakub Belianský, Alex Trenčanský; predný rad zľava: Ján Macek, Sebastián Mičina, Erik Pingyak, Denis Polakovič, Marek Michalík a Dávid Mihalovič. Hrali ešte (chýbajú na snímke): Adrián Gogola, Kristián Jakubík, Tobiáš Lénart a Šimon Pakši.