play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Opäť sme sa stretli na Technickej olympiáde

Po dlhom čase sme sa opäť stretli na okresnom kole Technickej olympiády. V poradí už 13. ročník sa 24.11.2022 uskutočnil na pôde SOŠ drevárskej v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho žiaci 9 základných škôl z okresu Topoľčany.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii A - starší žiaci - dvojice a v kategórii B - mladší žiaci - jednotlivci. V oboch kategóriách čakal na žiakov vedomostný test.

Po absolvovaní testov si žiaci preverili svoje manuálne  zručnosti na výrobkoch, ktoré boli spolu s výkresovou dokumentáciou pripravené v dielňach odborného výcviku.

V kategórii A súťažiaci mali určené vyrobiť drevenú hru „háčikový súboj“ a v B kategórii  zase drevený stojan na mobil. Počas praktickej úlohy žiaci používali náradie   a nástroje, s ktorým sa môžu stretnúť v stolárskej praxi ale aj v bežnom živote.

Po ukončení praktickej časti okresného kola Technickej olympiády porota pripravovala záverečné vyhodnotenie, na ktoré už netrpezlivo čakali všetci zúčastnení. V konečnom poradí sa porota rozhodla, že v kategórii A sa na prvom mieste umiestnila dvojica Dominik Brezina  a  Bogdan Fediushin zo ZŠ a MŠ Radošina, na druhom mieste dvojica Adam Pargáč a Michal Krumpár z Gymnázia 17. novembra, Topoľčany a na treťom mieste dvojica Maxim Kopčan a Adam Ducký zo ZŠ Tribečská, Topoľčany.

V kategórii B sa najlepšie podarilo umiestniť Markus Hertel zo ZŠ a MŠ Radošina, na druhom mieste sa umiestnil Gregor Grman zo ZŠ a MŠ Jacovce a z tretieho miesta sa tešil Bruno Lacika zo ZŠ  a MŠ Prašice.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

tech olym1

tech olym2