play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ 2019 s mimoriadnou účasťou

Dňa 05.03.2019 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, kde nám 28 súťažiach odprezentovalo 22 súťažných prác.  Práce boli v 8 odboroch a môžeme skonštatovať, že na veľmi dobrej úrovni. Z daných prác až 5 postúpilo do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať 27. marca 2019 v Nitre. Prosím, držte našim žiakom, ktorí nás budú reprezentovať palce.

Všetkým gratulujeme a už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

 

VYHODNOTENIE:

odbor číslo 01 – problematika voľného času

1. Juraj Remeň, Ján Plačko    I.B

2. Marián Černák                   II.A

3. Patrik Gajdoš                     III.D

 

odbor číslo 11 – informatika

 

odbor číslo 12 – elektrotechnika a hardware

1. Pavol Lukačka                   II.A

2. Tomáš Trsťan                     II.A

3. Adrián Vrzal                      II.A

 

odbor číslo 13 – história, filozofia, právne vedy

 

odbor číslo 14 – tvorba učebných pomôcok

1. Samuel Greguš                   II.A

2. Peter Čamara, Matej Veselý, Samo Nikolíni II.D

3. Pavol Farkaš                       IV.A

 

odbor číslo 15 – ekonomika a riadenie

1. Lenka Turečková               II.C

2. Karin Ravingerová II.C, Viktória Herpayová III.C

 

odbor číslo 16 – teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

1. Nikola Stančeková             IV.C

2. Roman Lacika                    III.C

    Natália Kianicová              III.C

 

odbor číslo 17 – pedagogika, psychológia, sociológia

1. Lucia Dvončová, Simona Truchlá III.C

 

Cena sympatie žiakov za naj prácu: Roman Lacika

Blahoželáme!!!

soc