play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

iBobor 2023

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

V školskom roku 2023/2024 sa konala súťaž aj v našej škole a zapojilo sa do nej 37 žiakov. V kategórii senior 14 žiakov a v kategórii junior 23 žiakov.

V kategórii senior najvyšší počet bodov získali:

-          Samuel Herda – IV.A mechanik PC sietí

-          Jakub Ergang – III.B technik CNC zariadení

-          Šimon Rybárik - III.B technik CNC zariadení

 

V kategórii junior najvyšší počet bodov získali:

-          Adrián Lupták – II.A mechanik PC sietí – úspešný riešiteľ(percentil: 90,27)

-          Martin Bubela –I.B technik CNC zariadení

-          Filip Kupka– II.A mechanik PC sietí

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Všetkým ďakujeme za účasť a Adriánovi gratulujeme ku krásnemu výsledku.

ibobor1

ibobor2

ibobor3