play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

E- testovanie Jeseň 2023

V období od 4. októbra do 15. novembra 2023 sú pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravené elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť. Tieto testy pripravuje Národný inštitút vzdelávania mládeže.

Naša škola sa zapojila do e-testovania DEMO testom dňa 13.10. 2023, pomocou ktorého si žiaci vyskúšali prácu v portáli  E- testovanie.

Následne na to dňa 20.10.2023 žiaci II. ročníka vypracovávali test týkajúci sa čitateľskej gramotnosti zo súboru testov pod názvom E- testovania Jeseň 2023. Dúfame, že žiaci vypracovali test k spokojnosti svojej i svojich učiteľov. Tieto testy sú vhodné pre opakovanie a prehlbovanie učiva. Ďakujeme za účasť.

e-testovanie

 e-testovanie1

e-testovanie2

 

V období od 4. októbra do 15. novembra 2023 sú pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravené elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť. Tieto testy pripravuje Národný inštitút vzdelávania mládeže.

Naša škola sa zapojila do e-testovania DEMO testom dňa 13.10. 2023, pomocou ktorého si žiaci vyskúšali prácu v portáli  E- testovanie.

Následne na to dňa 20.10.2023 žiaci II. ročníka vypracovávali test týkajúci sa čitateľskej gramotnosti zo súboru testov pod názvom E- testovania Jeseň 2023. Dúfame, že žiaci vypracovali test k spokojnosti svojej i svojich učiteľov. Tieto testy sú vhodné pre opakovanie a prehlbovanie učiva. Ďakujeme za účasť.