play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Aj tak sme stále frajeri, Stužková, Nie sme zlí...

Známe hity, bez ktorých sa nezaobíde žiadna stužková slávnosť, sa rozliehali v priestoroch reštaurácie AXA len prednedávnom a maturanti zo Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch ich spievali z plného hrdla. Pod vedením svojich triednych učiteliek Ing. Bálešovej a Ing. Mikulášovej sa žiaci IV.C a IV.A triedy za prítomnosti svojich rodičov a pedagógov tešili zo svojej veľkej slávnosti. Pripravovali sa na ňu zodpovedne a výsledok bol vynikajúci. Aj keď ich spočiatku prenasledovala tréma, po oficiálnej časti a pripnutí stužiek nádeje sa jej zbavili. V kultúrnom programe ukázali, na čo majú talent a prekvapili nielen svojich pedagógov, ale najmä rodičov. A keď sa po dobrej večeri rozprúdila zábava, bolo jedno, kto je kto, všetci sa spoločne bavili až do neskorých hodín. Maturanti majú však to najťažšie ešte len pred sebou. Maturitnú skúšku. Je dôležité sa na skúšku dospelosti zodpovedne pripraviť a dokázať, že snaha a úsilie učiteľov i žiakov počas štvorročného štúdia  neboli márne.

Spoločná foto IV.C

stuzkova 4C

Spoločná foto IV.A

stuzkova 4A