play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zrekonštruovaná strojová časť školských dielní

Po fotografiách zrekonštruovanej ručnej časti školských dielní prinášame aj fotky zo strojovej časti.

dielne3

dielne4

dielne5