play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Návšteva ministra školstva

V piatok 2. júna 2017 navštívil našu školu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Spolu s ním sa na podujatí zúčastnil aj poslanec NR SR a podpredseda SNS Anton Hrnko, predseda Mládeže SNS Maroš Pavlovič a okresný predseda SNS v Topoľčanoch Peter Urbanec.

V našej škole, ktorá sa ako prvá v Nitrianskom kraji zapojila do systému duálneho vzdelávania, sa minister školstva zaujímal o podmienky na poskytovanie tohto typu vzdelávania a prezrel si novú dielňu.
            „Je potrebné pripravovať kvalifikovanú pracovnú silu zodpovedajúcu potrebám praxe už počas štúdia a to sa v tejto škole deje. Verím, že počet škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania bude v nasledujúcom období len narastať,“ uviedol minister Peter Plavčan.
            Škole taktiež slávnostne odovzdali do užívania nové technické zariadenie – nárezové centrum na porez veľkoplošných materiálov, ktoré pomôže skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy a zvýšiť úroveň odbornej prípravy žiakov. Ďalej budú dodané stroje CNC – riadené vertikálne obrábacie centrum na vŕtanie a frézovanie dielcov, jednostranná olepovačka hrán pre olepovanie dielcov s rovnými hranami  a formátovacia píla s elekromotorickým riadením nastavenia stroja.

            Poďakovanie za úspešnú realizáciu tohto projektu patrí predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanovi Belicovi a vedúcemu odboru vzdelávania a kultúry Vladimírovi Gubišovi.

            Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s primátorom mesta Topoľčany Petrom Balážom a diskusia so zástupcami vzdelávacích inštitúcií o stave školstva a perspektíve systému duálneho vzdelávania.

plavcan1   plavcan2

plavcan3

plavcan4

plavcan5

plavcan6