play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Imatrikulácia

Aj tento rok sa uskutočnili v jedálni našej školy Imatrikulačky prvákov v réžii tretiakov.

Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do radu študentov. Pripravili sme im teda zopár pekných a trochu i problematických úloh, aby sa mohli prejaviť ako zrelý jednotlivec. Takých študentov totiž na našej škole potrebujeme a našťastie všetci prváci bez problémov prešli zadanými úlohami.

Prvým krokom bola prísaha vernosti a poslušnosti našej škole.

Druhým krokom bola tradičná disciplína súvisiaca so šikovnosťou pri pílení dreva, pribíjaní klincov a podliezania dreva.

Tretím krokom boli špeciálne úlohy, ktoré preverili ich odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne.

Všetci úspešne zvládli prijatie do cechu drevárskeho.

imatrikulacia1

imatrikulacia2

imatrikulacia