play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Tretie miesto našich na ŠVOČ vo Zvolene

Dňa 18.05.2023 sa naša škola zapojila do medzinárodnej konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti - ŠVOČ. Cieľom konferencie je zapojenie študentov do vedeckých aktivít, rozvíjanie a podporovanie ich kreativity. Študenti pracujú individuálne alebo v tímoch na praktických projektoch v spolupráci so skúsenými profesionálmi, pedagogickými a vedecko-výskumnými pracovníkmi.
Školu reprezentovali žiaci, Filip Porubský s názvom práce Podnikateľský plán - drevo zaliate časom, a Jakub Hanko s názvom práce Drevené priamočiaro-krivočiare schody. V konkurencií iných drevárskych škôl sme boli úspešní a umiestnili sa na peknom treťom mieste. Chalanom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, želáme im veľa úspechov a chuť pracovať na ďalších projektoch.

Naši žiaci pri prezentácii a ich výrobky:

svoc zvolen3svoc zvolen1

svoc zvolen4svoc zvolen2

Jakub Hanko (druhý zľava) s cenou za tretie miesto:

svoc zvolen