play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zrekonštruovaná časť ručnej dielne školy

Milí naši študenti,

veríme, že aj vy sa už tešíte na opätovný návrat do školy s prezenčnou formou výučby. Na praxi a odbornom výcviku už na vás čakajú zrekonšturované dielne. Takto vyzerá časť ručnej dielne. V strojovej časti ešte prebieha maľovanie. Po jeho ukončení opäť zverejníme fotky, pravdepodobne o týždeň.

dielne1

dielne2