play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Finančná gramotnosť s podporou OTP ready nadácie

Nadácia pre finančné vzdelávanie mladých bola založená v roku 2015 a jej poslaním je šíriť medzi mladými myšlienku finančne vzdelanej a zodpovednej mladej generácie.

Aj našej škole záleží na tom, aby sa žiaci vzdelávali v oblasti financií. Kurzu OTP ready nadácie sa zúčastnili všetci štvrtáci a jedna trieda tretiakov. Primárnym cieľom je žiakom priblížiť dôležité poznatky z finančnej a ekonomickej oblasti ako aj z manažmentu. Jednoduchou a hravou formou objasniť systém narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť aktuálne aj v budúcnosti, a ako robiť správne finančné rozhodnutia.