play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Dve krajské kolá v jeden deň

Dňa 1. februára 2018 sme v našej škole zorganizovali dve krajské kolá – v technickej olympiáde aj v hádzanej chlapcov.

Už 8. ročníka Technickej olympiády sa zúčastnili žiaci základných škôl z Nitrianskeho kraja. Súťažili v dvoch kategóriách: V kategórii A starší žiaci – dvojice, v kategórii B mladší žiaci – jednotlivci. Súťažiaci najskôr absolvovali vedomostný test a potom si preverili svoje manuálne zručnosti pri výrobe výrobkov na základe výkresovej dokumentácie.

V kategórii A vyrábali drevenú odpaľovaciu rampu a v B kategórii zase dreveného vystreľovacieho panáčika. Počas praktickej časti mali k dispozícii náradie a nástroje, s ktorými sa môžu stretnúť v stolárskej praxi, ale aj v bežnom živote.

Porota rozhodla, že v kategórii A sa na prvom mieste umiestnila dvojica Bertram Beták a Katarína Nagyová zo ZŠ Pionierska zo Šale, na druhom mieste dvojica Martin Donoval a Patrik Marcinek zo ZŠ Saratovská z Levíc a na treťom mieste dvojica Peter Brezina a Roman Pikna zo ZŠ s MŠ Radošina.

V kategórii B sa najlepšie umiestnil Oskar Abrahám zo ZŠ J. A. Komenského z Komárna, na druhom mieste sa umiestnil Timotej Tužák zo Spojenej katolíckej školy sv. Svorada a Benedikta z Nitry a z tretieho miesta sa tešila Veronika Štefániková zo ZŠ SNP zo Šurian.

Víťazi boli odmenení hodnotnými vecnými cenami, ktoré do súťaže venovala nezisková organizácia EDUTECH z Vranova nad Topľou.

V hádzanej sme krajské kolo stredoškolákov organizovali už po štvrtýkrát za sebou. Tentoraz súťažilo šesť víťazov okresných kôl. Prvenstvo si vybojovala SOŠ potravinárska Topoľčany pred Gymnáziom J. Fándlyho zo Šale a Gymnáziom A. Vrábla z Levíc. Turnaja sa zúčastnil aj vedúci Odboru školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. Milan Galaba.

techolymp techolymp1

techolymp2hadzana kraj