play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prednáška v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Každoročne sa študenti 4. ročníka technik CNC zariadení a technik drevostavieb zúčastňujú prednášky Príprava na zamestnanie, ktorú organizuje učiteľka ekonomiky v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany. Aj tento rok študentom poskytla informácie pracovníčka úradu z oddelenia poradenstva a vzdelávania PhDr.Tatiana Hvizdošová. Študenti sa dozvedeli veľa praktických informácií, napríklad o písomných materiáloch uchádzača o zamestnania, o potrebe prípravy na prijímací pohovor. 
Za sprostredkovanie informácií a odpovede na zvedavé otázky ďakujeme.

prednaska UPSVAR