play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň veteránov - Červené maky

 

Dňa 11. novembra 2019 sa konala na topoľčianskom starom cintoríne pietna spomienka k 101. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a Dňa veteránov – Červené maky. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci, konkrétne žiaci z I.A, ktorí sa v sprievode triednej učiteľky Mgr. Júlie Cifrovej poklonili pamiatke padlých hrdinov  a na znak vďaky a úcty položili k pamätníku venček. Po ukončení pietneho aktu program pokračoval prednáškou, ktorou zúčastneným priblížili priebeh 1. svetovej vojny. Mladým ľuďom treba pripomínať tieto udalosti, pretože  za slobodný život v mieri, ktorý v súčasnosti žijeme, v 1. a 2. svetovej vojne zaplatili milióny vojakov najvyššou hodnotou, vlastným životom. Preto si zaslúžia našu úctu a spomienku na ich hrdinstvo.

Deň veteránov alebo Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnovým veteránom. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra, pretože tento deň v roku 1918 na západnom fronte ukončili boje  1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Pôvod má v básni „V poliach Flámska“, ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte. „Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…“

Vlčí mak ako symbol pre padlých vojakov 1. svetovej vojny prvý raz použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. Od roku 1921 si Nadácia veteránov zvolila vlčí mak ako symbol pre zbierku na pomoc vojnovým veteránom a invalidom.

kladenie vencakladenie venca2