play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Úspech v krajskom kole SOČ

Aj prváci vedia prekvapiť. Presvedčili sme sa o tom v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre, kde dňa 05.04.2018 získala naša prváčka zo študijného odboru logistika Lenka Turečková druhé miesto v odbore č.15 - Ekonomika a riadenie. Svojou prácou na tému vypracovanie podnikateľského plánu racionálnej pekárne zaujala porotu a spolusúťažiacich.

Lenke gratulujeme a prajeme veľa šťastia na celoslovenskom kole SOČ v Žiline.

tureckova