play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Informácie pre žiakov 1. ročníka 2023/24

Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Teoretické vyučovanie:

Vykonáva sa v priestoroch školy od 7.55 hod. do 14.05 hod.

-        - triednemu učiteľovi prinesie žiak 04. 09. 2023 pri nástupe do školy k nahliadnutiu a získaniu potrebných údajov pre potreby evidencie – rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ.

-        - učebnice dostanú žiaci 05. 09. 2023.

Praktické vyučovanie:

Vykonáva sa v dielňach praktického vyučovania v priestoroch školy podľa odboru a rozvrhu v čase od 8.00 do 14.00 hod.

-        - žiaci naň nastupujú v čistom, predpísanom pracovnom oblečení, ktoré zodpovedá predpisom ochrany, bezpečnosti a hygieny práce (pracovný odev – montérky jednodielne, príp. dvojdielne s blúzou a pracovná obuv)

Žiaci, ktorí majú zmluvy o duálnom vzdelávaní dostanú toto pracovné oblečenie a obuv vo firme, s ktorou majú podpísanú učebnú zmluvu, podľa pokynov danej firmy.

Žiakom, ktorí nemajú zmluvy o duálnom vzdelávaní a budú prijatí do 1. ročníka bude pracovnú obuv a odev poskytovať škola v maximálnej výške 200,- €.

Stravovanieje zabezpečené v jedálni školy v čase veľkej prestávky od 11.15 hod. do 11.40 hod. Žiak si vyzdvihne šek na zaplatenie na ekonomickom úseku od 04. 09. 2023.

Tlačivá na vlakovú a autobusovú dopravusa budú potvrdzovať na sekretariáte školy od 21. 08. 2023 do 31. 08. 2023 v čase od 7.00 hod do 12.00 hod. , v septembri od 7.00 hod. do 14.30 hod..

Potvrdenia na daňový bonus dostanú žiaci 07. 09. 2023 od triednych učiteľov.

Školský rok 2023/2024 sa začína

04. 09. 2023 o 8.30 hod. pred budovou školy.

Je nutné sledovať internetovú stránku školy www.sosdrevarska.sk, kde budú priebežne podávané informácie pre žiakov a rodičov.

 

e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

tel. 038/5363211                                                                             Mgr. Miloš Bobula

                                                                                              riaditeľ školy