play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Krajské kolo SOČ Nitra 2024

Na 46. ročníku Krajského kola SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti) nás v troch odboroch Informatika, Elektrotechnika a hardvér a Ekonomika a riadenie reprezentovali žiaci Marek Kupec, Samuel Franko, Samuel Nedeľka. Hoci nepostúpili do štátneho kola, svojou prezentáciou nás milo prekvapili a sme na nich aj patrične hrdí. Veríme, že si odniesli množstvo skúsenosti, ktoré zúročia v ďalších rokoch. Všetkým trom za vzornú reprezentáciu ďakujeme.

soc kraj1soc kraj2soc kraj3

soc kraj