play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Naša jubilantka!

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas. A práve v týchto dňoch oslávila svoje životné jubileum naša kolegyňa Ing. Katarína Bálešová, ktorá tento sviatočný deň oslávila aj v kruhu nás, svojich kolegov.  Riaditeľ školy Mgr. Miloš Bobula jej zablahoželal v mene svojom, ale aj v mene nás všetkých a poďakoval jej za všetku prácu, za snaženie pri plnení si pracovných povinností, za prínos pre našu školu a deti, ktoré učila a učí, za ľudský rozmer, ktorý vkladá do učiteľského povolania, čo napokon ocenili i samotní študenti, ktorí ju poctili titulom Najobľúbenejšia učiteľka.

Katka, všetci kolegovia Ťa poznáme ako milú, usmievavú kolegyňu, ako pozitívne vnímaš život, čo prinášaš aj medzi nás a dni bez Teba by zošediveli. Nesmierne si vážime Tvoje ľudské cítenie, osobnostné vlastnosti, ktoré sú dôvodom, že Ťa máme radi.  Želáme Ti, aby si ostala stále taká, akú Ťa máme radi – zdravá, šťastná a plná radosti zo života.

balesova