play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz 2023

Tak ako každoročne, aj teraz sme v Jasenskej doline v termíne od 13. do 17. februára s našimi prvákmi absolvovali lyžiarsky kurz. Napriek tomu, že sme mali historicky najvyšší počet prihlásených – 25 chlapcov a 4 dievčatá – všetko sme úspešne zvládli. Nádherné slnečné počasie nás sprevádzalo až do posledného dňa pobytu, ktorý už narušil mierny dáždik. Veríme, že nielen víťazná izba z vedomostného kvízu, ktorým cenu zaplatili  pedagógovia prítomní na kurze, ale všetci zúčastnení si odniesli pekné zážitky a spomienky.

lyziarsky

lyziarsky1