play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Fotografická súťaž "Oblaky a voda na fotografii"

Náš žiak III. ročníka odboru mechanik počítačových sietí,  Denis Goga sa zapojil do fotosúťaže vyhlásenej SHMÚ pod názvom  „Oblaky a voda na fotografii.“ Súťaž bola organizovaná pri príležitosti Svetového dňa vody a svetového meteorologického dňa. Denis získal hlavnú cenu, za ktorú mu za riaditeľstvo školy, pedagogický zbor a spolužiakov gratulujeme.

goga Denis Goga a jeho víťazná fotografia

goga1