play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

V basketbale chlapcov sme zopakovali úspešné umiestnenie

V telocvičniach obchodnej akadémie a SOŠ techniky a služieb sa konalo okresné kolo stredných škôl v basketbale chlapcov. Dokázali sme v ňom zopakovať vlaňajšie medailové umiestnenie, keď sme sa znovu prebojovali do finále a obsadili konečné 2. miesto.

Všetkým zúčastneným chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

basketbal

Horný rad zľava: Damián Bačka, Marek Michalík, Samuel Bursa, Jakub Belianský, Marek Grác, Dávid Michalák, René Machovič. Dolný rad zľava: Alexnader Kudela, Radovan Hurych, Jakub Ergang, Lukáš Šrámek, Róbert Kúdela.