play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ocenenie pre nášho majstra odborného výcviku

Odbor školstva Okresného úradu v Nitre každoročne ku Dňu učiteľov oceňuje v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja 30 najlepších pedagogických zamestnancov z materských, základných, stredných, špeciálnych, jazykových a základných umeleckých škôl i školských zariadení.

V tomto roku bol medzi ocenenými aj majster odborného výcviku našej školy Pavol Duša, ktorý si čestné uznanie prebral z rúk vedúceho odboru školstva Mgr. Milana Galabu v aule Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre. V našej škole pracuje od roku 1989 a za uvedenú dobu sa podieľal na výchove veľkého množstva žiakov. Gratulujeme.

dusa1

dusa2