play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Keď je povolanie aj poslaním

Hoci v súčasnej hektickej dobe nie je povolanie učiteľa dostatočne ocenené a docenené, pri príležitosti Dňa učiteľov si verejnosť i nadriadení uvedomujú, že toto povolanie si zaslúži patričnú pozornosť. A pri tejto príležitosti každoročne bývajú ocenení učitelia, ktorých navrhujú riaditelia škôl. Tento rok bola medzi ocenenými učiteľmi naša kolegyňa PaedDr. Anna Mikulská, ktorá si 23. marca 2018 prevzala Čestné uznanie z rúk predsedu OÚ - odbor školstva v Nitre, Mgr. Milana Galabu (obaja na snímke), za dlhodobé dosahovanie vynikajúcich výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimoškolskej činnosti. Blahoželáme a želáme veľa síl a pozitívnej energie v náročnom učiteľskom povolaní.

ocenenie Mikulska