play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky 2023

V dňoch 6.11. – 11.11.2023 sa koná výstava prác žiakov našej školy.

Vo vytvorených 3D obrazoch žiaci využili svoju predstavivosť a zručnosť. Niektoré práce sú obohatené podsvietením diódovými obvodmi.

Zo všetkých prác, podľa kritérií zadania, boli určené prvé tri miesta:

1.miesto - Lucia Moravčíková II.A

2. miesto - Norbert Omelka I.A

3. miesto - Karolína Múdra II.A

                - Marcus Borcha I.A

Víťazom srdečne blahoželáme!

tyzdenVaT1

tyzdenVaT2 

tyzdenVaT3

 tyzdenVaT4