play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Envirofilm a prednáška

Dňa 5.3.2020 sa žiaci I.A triedy zúčastnili festivalu EKOTOPFILM – Envirofilm a prednášky o budúcnosti našej planéty.

Výchovno-vzdelávací program bol venovaný reálnemu ohrozeniu a aktívnej ochrane prírody zameranej na dažďové pralesy a ohrozené živočíchy na Sumatre a v Indonézii.

Žiaci odchádzali plný dojmov a s chuťou hneď prispieť svojimi činmi k ochrane našej planéty a jej pľúc – dažďových pralesov.

envirofilm