play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia na Nitrianskom hrade

Dňa 27. júna trieda I.A s p. učiteľkou Markovou a s p. učiteľom Hainom ukončila školský rok exkurziou. Históriou nás prevádzal Slavobor Nitriansky. Previedol nás Nitrianskym hradom, kde nám predniesol zaujímavý pohľad na našu históriu od čias Veľkej Moravy. Navštívili sme diecéznu knižnicu, diecézne múzeum, katedrálu sv. Emeráma.

Nitra1Nitra2

Nitra3Nitra4

Nitra5Nitra6

Plenér 2023/2024

V mesiaci jún študenti prvého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru absolvovali krajinné sústredenie – plenér. Žiaci spracovali rôzne témy ako sú – Krajina a jej posuny, robia štúdie prírodnín, zachytávajú ľudovú a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa inštalovať prírodniny do rôznych výtvarných objektov. Precvičujú si rôzne výtvarné techniky ako sú kresba, maľba, koláž a asambláž, inštalácie a niektoré formy akčného umenia.

plener1

plener

Pocit víťazstva si vychutnali štyri triedy

Aj v tomto školskom roku telocvikári našej školy pokračovali v organizovaní športových líg medzi jednotlivými triedami. Po ich skončení ponúkame na záver malý prehľad (celkové vyhodnotenie).

Súťažilo sa v šiestich druhoch športu – futsal, florbal, stolný tenis, nohejbal, volejbal a basketbal. Jednotlivé ligy prebiehali dlhodobou formou. Podľa počtu prihlásených družstiev trvali počas troch týždňov až jedného mesiaca. Jednotlivé zápasy – až na finálový turnaj futsalovej ligy – prebiehali vždy cez veľkú prestávku a boli u žiakov v značnej obľube. Najmä súperenia v populárnejších športoch ako futsal či florbal mali aj výraznú divácku kulisu.

Z desiatich tried sa najviac tried sa zapojilo do florbalovej ligy – až deväť, najmenej do basketbalovej – iba tri. Najviac družstiev súťažilo v stolnom tenise – trinásť, najmenej v basketbal – štyri (chcela hrať aj IV.B, ale už by nestihli po maturite súťaž dohrať). Do všetkých šiestich súťaží sa zapojili tri triedy II.A, II.B a III.B, najmenej – iba do jednej IV.A. Výnimočná bola najmä II.B, ktorá okrem futsalu vo všetkých ostatných športoch mala vždy po dve družstvá. Z jednotlivcov najviac žiakov využila III.B - až 19, najmenej IV.A – iba 2. Celkový súčet hráčov zapojených do jednotlivých súťaží mala najvyšší II.B s počtom 55 – vo futsale hrali 8 žiaci, vo florbale 13, v stolnom tenise 5, v nohejbale 8, vo volejbale 12, v basketbale 9. Z jednotlivcov sa do všetkých šiestich športov zapojili Denis Polakovič a Erik Pingyak, obaja z II.B.

 

Tabuľka č. 1 - športy: počty štartujúcich a zápasov 

počet tried družstiev hráčov zápasov
futsal 7 7 54 18
florbal 9 9 60 18
stolný tenis 8 13 38 23
nohejbal 6 8 33 18
volejbal 5 6 39 13
basketbal 3 4 16 8
spolu 240 98

 

Tabuľka 2 – triedy: počty zúčastnených jednotlivcov, celková účasť hráčov a účasť v jednotlivých športoch

počet jednotlivcov súčet hráčov spolu účasť v športoch
I.A 10 23 4 športy - futsal, florbal, stolný tenis, nohejbal
I.B 11 21 3 športy - futsal, florbal, nohejbal
I.D 4 5 2 športy - florbal, stolný tenis
II.A 15 33 6 športov - všetky
II.B 18 55 6 športov - všetky
III.A 13 24 4 športy - futsal, florbal, stolný tenis, volejbal
III.B 19 47 6 športov - všetky
III.D 5 7 2 športy - florbal, stolný tenis
IV.A 2 2 1 šport - stolný tenis
IV.B 12 23 4 športy - futsal, florbal, nohejbal, volejbal
spolu 109 žiakov 240 hráčov

 

Z prvenstva v niektorej z líg sa tešili štyri triedy – po dve súťaže vyhrali II.B (futsal a volejbal) a IV.B (florbal a nohejbal), jednu II.A (stolný tenis) a III.B (basketbal). Celkovo bola najlepšia II.B, ktorá okrem 2 prvých, získala 3 druhé a 5 tretích miest. Z ich jedenástich súťažiacich družstiev teda desať vybojovalo medailové umiestnenie. Iba druhé družstvo vo florbale sa nedostalo medzi najlepších, keď vypadlo vo štvrťfinále. Najúspešnejšie „dvojumiestnenie“ dosiahli vo volejbale, kde vybojovali prvé a tretie miesto. V ďalších troch športoch – stolný tenis, nohejbal a basketbal – skončili druhí a tretí. Vo futsale vyhrali a najmenej sa im darilo vo florbale, kde obsadili „len“ tretie miesto.

Druhá najúspešnejšia bola IV.B s 2 prvými a 1 tretím miestom. Na pomyselný „bronzový stupienok“ sa dostala III.B s 1 prvým a 2 druhými miestami. Štvrtou v poradí bola II.A s 1 prvým miestom. Päticu tried, ktoré sa dokázali dostať medzi medailistov v jednotlivých súťažiach, uzatvára I.B s 1 druhým miestom. Medzi hodnotenými aspoň za semifinálovú účasť je ešte III.A s 2 štvrtými a I.A s 1 štvrtým miestom.

sport triedy

sport2B

Najlepšiu triedu v športových súťažiach II.B v jednotlivých športoch reprezentovali - zadný rad zľava: Jindřich Říčny, Michal Kučerka, Richard Kučerka, Samuel Bursa, Damián Bačka, Dominik Kubaliak, Jakub Belianský, Alex Trenčanský; predný rad zľava: Ján Macek, Sebastián Mičina, Erik Pingyak, Denis Polakovič, Marek Michalík a Dávid Mihalovič. Hrali ešte (chýbajú na snímke): Adrián Gogola, Kristián Jakubík, Tobiáš Lénart a Šimon Pakši.

Montáž v SOŠ potravinárskej

Dňa 11.6.2024 sme v SOŠ potravinárskej v Nitre vykonali montáž dvoch kuchýň a jednej vstavanej skrine pod vedením majstrov OV Tadeáša Bitarovského a Pavla Dušu so žiakmi III.B a II.B: Šimona Pakšiho, Michala Kučerku, Jakuba Blunára, Matúša Muchu, Davida Michaláka.

kuchyna potravinarska2kuchyna potravinarska1

kuchyna potravinarskaskrina potravinarska

Poďakovanie mesta Topoľčany

podakovanie mesta1

podakovanie mesta