play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Oddychová zóna v parku Juraja Palkoviča

Pod vedením majstra odborného výcviku Ivana Tomu žiaci II.D triedy učebného odboru tesár vyrobili v rámci projektu "Oddychová zóna v parku Juraja Palkoviča "Malým s veľkými" " informačnú tabuľu, ktorá bude slúžiť potrebám obce.

Žiaci vyrobili konštrukciu v dielňach odborného výcviku a potom ju osadili v obci Veľké Chlievany.

reklamna trabula