play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Stužková slávnosť SOŠ drevárskej v Topoľčanoch

Minulú sobotu, 3. novembra 2018, sa v Dome kultúry v Topoľčanoch konala veľká udalosť. Bol to prvý ples našich študentov IV.A a IV.C triedy našej školy - stužková.

Vyzdobená sála, krásne kytice a červené ruže, dobré jedlo a kvalitná hudba čakali na budúcich maturantov, ich učiteľov, ale hlavne na rodičov. V príjemnej atmosfére slávnostného večera po oficiálnej časti - pripnutí zelených stužiek nádeje a po úprimných slovách pána riaditeľa - Miloša Bobulu, zaznela študentská hymna Gaudeamus... V nejednom oku mám i otcov, ale aj nás, triednych profesoriek sa zaligotala slza dojatia. A po prekvapujúcom kultúrnom programe študentov, ktorí si mimochodom pripravili úplne sami, začala strhujúca zábava. Trvala do skorých ranných hodín a bolo nám jedno, či sme, alebo nie sme unavení. Na pódiu to jednoducho burácalo. Všetci sme sa bavili spolu, študenti, rodičia a aj učitelia. Veď stužková je len raz v živote a treba si ju užiť. Chceme sa poďakovať všetkým maturantom za vzorné správanie a tým aj reprezentáciu školy. Stužková skončila, ale spomienky na ňu nám navždy zostanú. Nech nikdy nevyblednú a nech vám milí maturanti, navždy bude stužková pripomínať krásne chvíle prežité v škole, ktorú onedlho určite úspešne ukončíte. Veríme vám a z celého srdca vám želáme úspešnú maturitu. Vaše triedne profesorky Hanka a Zuzka.

stuzkova

stuzkova1

stuzkova2

Minulú sobotu, 3. novembra 2018, sa v Dome kultúry v Topoľčanoch konala veľká udalosť. Bol to prvý ples našich  študentov IV. A a IV. C triedy našej školy - stužková.
Vyzdobená sála, krásne kytice a červené ruže, dobré jedlo a kvalitná hudba čakali na budúcich maturantov, ich učiteľov,ale hlavne na rodičov. V príjemnej atmosfére slávnostného večera po oficiálnej časti- pripnutí zelených stužiek nádeje a po úprimných slovách pána riaditeľa-Miloša Bobulu, zaznela študentská hymna Gaudeamus ... V nejednom oku mám i otcov, ale aj nás,  triednych profesoriek sa zaligotala slza dojatia. A po prekvapujúcom kultúrnom programe študentov, ktorí si mimochodom pripravili úplne sami, začala strhujúca zábava. Trvala do skorých ranných hodín a bolo nám jedno, či sme, alebo nie sme unavení. Na pódiu to jednoducho burácalo.  Všetci sme sa bavili spolu, študenti, rodičia a aj učitelia. Veď stužková je len raz v živote a treba si ju užiť. Chceme sa poďakovať všetkým maturantom za vzorné správanie a tým aj reprezentáciu školy. Stužková skončila, ale spomienky na ňu nám navždy zostanú . Nech nikdy nevyblednú a nech vám milí maturanti, navždy bude stužková pripomínať krásne chvíle prežité v škole, ktorú onedlho určite úspešne ukončíte. Veríme vám a z celého srdce vám želáme úspešnú maturitu. Vaše triedne profesorky Hanka a Zuzka.