play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Pomohli sme nevidiacim a slabozrakým

V piatok 20. septembra zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v celej republike verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka. Konala sa aj v našej škole, kde sa na pomoc ľuďom s poruchami zraku vyzbieralo 55 eur.

bielapastelka